FLOORPLAY

FloorPlay is bedoeld voor kinderen, waarbij er moeilijkheden te zien zijn in de sociale- en emotionele ontwikkeling. Je kind is bijvoorbeeld prikkelbaar, vluchtig of rigide, star. Hij heeft misschien problemen in de sociale vaardigheden; zoals het maken van oogcontact, is dwingend of hij speelt het liefst alleen.

FloorPlay is een programma waarin jij als ouder thuis gecoacht wordt om je kind al spelenderwijs te stimuleren tot interactie. Je leert om de interesses en de intenties van je kind te volgen, tot plezier met elkaar te komen zodat er sociale interactie tot stand komt. Terug naar de kern voor emotionele groei; jullie emotionele verbinding. Dat vraagt volharding, maar het leidt tot mooie resultaten. 

Een kind ontwikkelt en ontplooit zich door in relatie te zijn met anderen. Niet bij alle kinderen gaat dat op een vrije manier en vanzelf. In FloorPlay is de relatie tussen jou en je kind essentieel, de motor voor zijn verdere ontwikkeling. Je maakt contact met je kind: je volgt, je ontlokt reacties, je verleidt je kind tot ander en nieuw gedrag. Je bent bezig je kind te stimuleren om interactie met je aan te gaan, gekenmerkt door wederkerigheid. Daarna kun je je kind uit gaan dagen om problemen op te lossen en om creatief te zijn. Aandacht voor deze sociale- en emotionele groei, is een belangrijke bouwsteen voor evenwichtig (op)goeien. 

Zo met je kind spelen, is niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend. Als FloorPlay Specialist ondersteun ik je tijdens dit spel en ondersteun ik je hoe je ook buiten het spel op eenzelfde manier met je kind bezig kunt zijn.

Vaak gaan moeilijkheden in de sociale- en emotionele ontwikkeling ook gepaard met moeilijkheden in de motorische ontwikkeling en zintuiglijke informatieverwerking. Hierin kan ik adviserend zijn.