KINDEREN MET

EEN ONTWIKKELINGSACHTERSTAND EN

HUN SPECIALE BEHOEFTES

Binnen onze praktijk werken wij met kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben, soms ook samengaand met een andere stoornis, zoals ADHD, autisme, of een specifieke beperking zoals het syndroom van Down.

Contact maken, lekker spelen, leren, sporten, plezier maken met leeftijdsgenoten en met andere mensen communiceren is voor jou soms (extra) lastig. Samen met jou, je ouders en andere belangrijke mensen in je leven kijken wij naar je ontwikkeling. Wij helpen je ouders om je beter te begrijpen en je ontwikkeling verder op gang te brengen. Door onze hulp gaan zij anders kijken en krijgen je ouders meer van je vaardigheden te zien.