Bij ROOTS werken wij vanuit een systeemgerichte visie. 

Systeemgericht werken betekent dat we ons niet alleen op het kind richten, maar op de complete gezinssituatie. Opvoeden van een kind met speciale behoeften vraagt om extra zorg en aandacht. Ook opgroeien naast een kind met speciale behoeften kan lastig zijn.

Vaak zijn er binnen een gezin logische reacties op moeilijkheden die worden ervaren.

Door onze manier van werken krijgen gezinsleden meer begrip voor elkaar en komt er verandering.

GEZINSBEELD

In drie sessies van 75 minuten 'anders denken' en doen, brengen wij samen met ouders hun wensen en ideeën voor hun gezin opnieuw in beeld.

Gezinnen die bij ons komen hebben vaak zelf al veel geprobeerd. 

We merken dan dat meedenken in een nieuwe oplossing, nog eerst een andere stap vraagt. In dat geval weten wij dat een pas op de plaats duurzaam werkt.

Een hernieuwd perspectief geeft richting, energie en zorgt al snel voor anders doen. 

BEHANDELING

In een sessie van 75 minuten brengen we de huidige gezinssituatie in beeld en is duidelijk geworden voor wie jullie behandeling willen. Wij kunnen aan de slag met de ouders, het kind met speciale behoeften en broers en zussen. Hierbij zetten wij FloorPlay en ACT in.